Cultura

Căminul Cultural – a fost construit în anii 1969-1970 în partea centrală a comunei, alături de fosta şcoală generală. Este o clădire monumentală cu etaj, ce are o sală de spectacole cu o capacitate de 350 de locuri. La origini Căminul Cultural a fost fondat în anul 1911 de Ene I. Patriciu, sub numele de „Casa de Sfat şi Cetire” care din 1915 s-a numit „Casa de Sfat şi Cetire Principele Carol”. Ulterior, se va numi (între anii 1936-1948) „Căminul Cultural Ene I. Patriciu”. Până în anul 1948 Căminul Cultural şi-a avut sediul în localul de şcoală, ridicat în 1925, apoi în diferite sedii până când, se construieşte actualul sediu unde îşi mai au sediul: biblioteca comunală şi poşta

Biblioteca Comunală Smulţi – a fost înfiinţată de Ene I. Patriciu în 1897, în urma „unui apel călduros, făcut către diverşi editori şi librari”. Biblioteca avea doar 97 de volume şi era vizitată mai mult iarna. În 1925, biblioteca avea deja 200 de volume, pentru ca apoi în anul 1935, să deţină 400 de volume şi revista „Albina”; în bibliotecă se afla un dulap de păstrare, mici piese de mobilier şi un început de muzeu, în care erau expuse acte şi cărţi vechi ce s-au putut păstra de la sătenii din comună.

Actualmente biblioteca îşi desfăşoară activitatea în două săli ale Căminului Cultural şi deserveşte un număr de 1640 de locuitori, cu un număr de 10000 volume, cu acces liber la raft, ziare, enciclopedii, reviste. În bibliotecă se află un spaţiu amenajat pentru multimedia cu două calculatoare, o imprimantă multifuncţională, dar şi spaţiu pentru lectură. Biblioteca funcţionează zilnic, fiind deservită de un cadru cu pregătire medie.

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor săi Biblioteca Comunală Smulţi pune la dispoziţia acestora următoarele servicii: documente (carţi, periodice); consultarea documentelor în spaţiul pt lectură (enciclopedii, dicţionare, atlase etc.); manifestări culturale (expoziţii, activităţi cu elevii). Accesul la serviciile de bibliotecă se face pe baza buletinului sau cărţii de identitate (pentru adulti), iar pentru copii certificatul de naştere şi un act de identitate al girantului, părinte sau tutore legal.

În scopul atragerii unui număr cât mai mare de utilizatori, biblioteca în colaborare cu cadrele didactice din localitate, desfăşoară activităţi menite să atragă copii spre lectură.