Prezentare

Comuna Smulţi se află în județul Galați, făcând parte  dintre  localitaţile de mărime medie ale judeţului, având ca suprafaţă totală 5563 ha, 745 de gospodării şi 1640 de persoane; are în componenţă un singur sat. Se află în bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind Suhurlui-Mileşti şi Geru. Pe teritorul comunei se află iazul omonim. Solurile predominante sunt cernoziomurile cambice, precum şi coluvisolurile. Satul Smulţi este situat în regiunea geomorfologică numită Colinele Covurluiului, din partea de sud a podişului Moldovei, cele mai apropiate oraşe fiind Tecuci şi Bârlad. Satul s-a dezvoltat iniţial într-o regiune de păduri întinse-codri Bârladului care, ulterior, prin defrişare a fost înlocuită de terenuri agricole. Satul se extinde pe dealurile Smulţi (la est) şi Seaca (la vest). În sud este confluenţa pârâului Suhurlui-Mileşti cu valea Seaca, aceasta din urmă traversând satul pe 0,7 km.

Originea comunei datează din timpul lui Ştefan cel Mare; un act emis la Suceava la 15 iulie 1448, reprezintă cel mai vechi act de atestare documentară a comunei. În anul 1448 urca pe tronul Moldovei Petru al II-lea. Fraţii Cernat ajutându-l primesc drept răsplată pentru „slujba dreaptă şi credincioasă”, un ţinut în sudul Moldovei printre care şi uricul prin care „să întemeieze sat Zmulţi”. Probabil că cei care s-au stabilit aici au fost „mulţi şi zmulşi”, din locurile lor de baştină. Dar mai precis, omul care a condus această mulţime, s-a numit Zmultu. Şi probabil luând parte în tabara fraţilor Cernat, aceştia i-au dat posibilitatea să se aşeze cu oamenii lui, în apropierea satelor, în care îşi aveau aşezările gospodăreşti.

În 1902 erau aici 11 mori de vânt, cele mai multe din judeţ şi din sudul Moldovei, una dintre ele activând până în 1949 (demolata apoi între 1950-1953), fiind ultima moară de vânt în funcţiune din judeţul Galaţi.

Satul are o înfăţişare rurală în curs de dezvoltare ocupând o suprafaţă de peste 230 hectare. În centrul satului se găsesc instituţiile culturale, politico-administrative şi economice: primăria, şcoala, căminul cultural, dispensarul uman. Tot în centrul comunei, în amintirea celor căzuţi în războiul de independenţă din 1877, se află monumentul eroilor.

Primăria comunei este situată în centrul satului, pe stânga pârâului Milesti (Suhurlui); până în 1888, primăria era în aceeaşi clădire cu şcoala. În faţa localului primăriei se găsesc două monumente: primul este închinat eroilor din Războiul de Independenţă (1877-1878) şi Primul Război Mondial iar cel de-al doilea, a fost ridicat în 1996 şi a fost închinat eroilor căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial. În prezent în clădirea primăriei îşi au sediul Primăria Comunei Smulţi, Consiliul Local, Camera Agricolă şi Asistenţa Socială.